Toppmeny

«Med hjerte for sikkerhet og hode for løsninger»

Visjon

Thune Security® har som målsetning å være et ledende sikkerhetsnettverk i Norden ved å tilby den mest profesjonelle faglige bistand med hensyn til å FOREBYGGE, BEGRENSE OG OPPKLARE kriminelle handlinger. Thune Security® skal gjennom dette netteverket være markedsledende innen utviklingen av nye produkter og bruk av teknologiske hjelpemidler på «security» området. Gjennom kontinuerlig kompetanseutvikling skal Thune Security® fremstå som det fremste fagmiljø innen selskapets virksomhetsområder.

Selskapsprofil

Thune Security® tilbyr spisskompetanse innen forebygging og avsløring av kriminalitet og uønskede hendelser, utredning i sivil- og straffesaker, kriminaltekniske- og sikkerhetstekniske undersøkelser. Vi ønsker å være det naturlige valg som samarbeidspartner for næringslivet, det offentlige og for private.

Samarbeidende selskaper

Thune Security® samarbeider med spesialister innenfor de fleste fagfelt innen etterforskning og informasjonsteknologi og er medlem i

00faea0c3a

Utviklet av: Senson AS